Reklamační řád

Reklamační řád

Eva Krejčová, IČ: 747 55 692, místem podnikání Varšavská 715/36, 120 00 Praha, pro reklamaci výrobků zakoupených prostřednictvím e-shopu umístěného na webové adrese www.evelline.cz

Pokud se na výrobku v záruční době projeví vada, máte samozřejmě právo výrobek reklamovat a já budu reklamaci řešit v souladu se zákonem, resp. obchodními podmínkami (čl. VIII).

Optimální proces reklamace:

⦁ Dáte mi vědět e-mailem: eva.krejcova@volny.cz s čím máte problém.

⦁ Domluvíme se, jak budeme postupovat – ihned po obdržení reklamace, ve složitých případech do 3 pracovních dnů, bude rozhodnuto, zda reklamace bude přijata či odmítnuta.

⦁ Výrobek mi přinesete nebo pošlete včetně daňového dokladu a vyplněného formuláře pro reklamaci (viz níže), poštou na adresu Eva Krejčová, Zhořelecká 1328, 460 01 Liberec.

⦁ Následně Vám vystavím písemné potvrzení o přijetí výrobku do reklamačního řízenía navrhnu způsob řešení (oprava, výměna, vrácení peněz podle povahy závady a když to bude možné i podle Vašich preferencí).

⦁ V zákonné lhůtě 30 dnů Vaší reklamaci vyřeším.

Důležité poznámky pro Vás:

⦁ Nelze reklamovat vadu, o které jste věděli již při nákupu a dostali na ní slevu (nijak se to ale nedotýká Vašeho práva reklamovat výrobek kvůli jiné vadě).

⦁ Měli byste být schopní prokázat, že jste výrobek zakoupili u mě.

⦁ Mám právo odmítnout přijetí výrobku do reklamace v případě, kdy výrobek nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání výrobku k reklamačnímu řízení.

⦁ Zbytečné je reklamovat vady, které vznikly běžným opotřebením, nebo nevhodným použitím (ovšem i v takových případech jsem často schopna zajistit profesionální opravu za velmi rozumnou cenu).

⦁ Případnou vadu reklamujte bez zbytečného odkladu, tj. co nejdříve po jejím zjištění – další používání výrobku může způsobit zhoršení vady a uvést ji do neopravitelného stavu, nebo výrobek zcela znehodnotit. Tato skutečnost může být důvodem k zamítnutí reklamace.

⦁ Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy obdržím reklamovaný výrobek.

 

Formulář pro reklamaci výrobku ZDEReklamacni_formular